De Wegenscanners brengt toestand hele wegdek in kaart

Wegenscannersbus8

 

Het in kaart brengen van de staat van een wegdek was tot voor kort een ingrijpend proces waarvoor wegonderbrekingen nodig waren. Doorgaans werden vooral boringen verricht om deze informatie in te winnen. De resultaten daarvan waren vaak erg summier, omdat er slechts een deel van het wegdek onderzocht werd. De Wegenscanners brengt daar verandering in. De meettechnieken van dit bedrijf vertellen de precieze staat van het gehele wegdek, stelt directeur Wilco Bouwmeester.

Het team van De Wegenscanners specialiseerde zich in onderzoek naar wegen en kunstwerken. De leden hebben een achtergrond in de wegenbouw. “Het bedrijf is opgericht om betere informatie te leveren voor de wegenbouw,” stelt Bouwmeester. “Met behulp van bestaande en nieuwe meettechnieken geven we een goed en volledig beeld van de weg en alles wat daaronder zit. We brengen de wegconstructie en de ondergrond vlakdekkend in kaart. Dit doen we door onze met scanners uitgeruste meetbus op normale rijsnelheid over de weg te rijden.”

De bus beschikt over twee scanners: een gammaspectrometer en een grondradar. “Met een gammaspectrometer meten we de samenstelling van de weg. Deze sensor geeft unieke informatie over de aanleggeschiedenis van de weg,” zegt Bouwmeester. “We gebruiken daarnaast een grondradar, waarmee we de constructieve opbouw van de weg in kaart brengen. Denk dan onder meer aan de dikte van het asfalt en de fundering.”

Tekening auto
Digitaal

Bouwmeester vervolgt zijn verhaal: “Ook andere aspecten in de weg kunnen we tot op de centimeter nauwkeurig meten, zoals schades, lussen, stootplaten en wapening. Dit alles zonder wegonderbreking.” De bevindingen van de scans worden in heldere rapportages en tekeningen vastgelegd. “De aanleggeschiedenis van de weg en waar zich schades, wapening, stootplaten en andere bijzonderheden bevinden, is direct inzichtelijk. Deze informatie wordt ook digitaal in GIS opgeleverd. Onze speciaal ontworpen app zorgt ervoor dat iedereen overal online de status van de weg kan inzien,” zegt hij.

“Naast de focus op de markt, focust De Wegenscanners zich ook op het product. Wij beperken ons tot het leveren van informatie. Wanneer opdrachtgevers meer wensen, hebben wij een netwerk van adviseurs ter beschikking. Wij werken voor aannemers en wegbeheerders en zijn niet gebonden aan een partij,” besluit Bouwmeester.

[cta-header align=”right”]