Betere doorstroming met Floating Car Data

Smart Mobility

In Nederland rijden zo’n 7 miljoen auto’s rond, die een schat aan informatie met zich meevoeren. Met het project Floating Car Data wordt deze informatie gebruikt voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het beheer van de infrastructuur.

Steeds meer auto’s hebben een GPS (Global Positioning System)-ontvanger aan boord. Ook zijn er veel automobilisten die gebruikmaken van navigatieapps op hun smartphone. Via het communicatienetwerk kun je GPS-verplaatsingsdata, de zogenoemde Floating Car Data, naar de serviceprovider sturen, die deze vervolgens in bewerkte vorm naar de verkeerscentrale stuurt. Deze GPS-data geeft informatie over onder meer de locatie van een voertuig op een bepaald tijdstip, waarmee trajectreistijden en trajectsnelheden worden bepaald.

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zet Rijkswaterstaat kennis, relaties, data, ervaring en landelijk wegennet in om smart mobility verder te brengen. Dit om ervoor te zorgen dat smart mobility bijdraagt om veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B te kunnen reizen, met minder belasting voor het milieu.