Aanbesteding A16 Rotterdam weer een stap dichterbij

A16 Rotterdam

 

Rijkswaterstaat heeft drie marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze drie aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden.

Het gaat om De Nieuwe Zestien (BAM, Boskalis, VolkerWessel), Connect Rotterdam (Sacyr, Strukton) en De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI). De drie overgebleven gegadigden gaan nu door naar de 2e fase dialoog. Hierin staat verdieping centraal. Wat voor concrete ideeën hebben de aannemerscombinaties bij de realisatie van de A16 Rotterdam? En hoe gaan zij dat bereiken? Daarna volgen nog de aanbestedingsstappen ‘Inschrijving’ en ‘Afronding’ waarbij met één consortium het DBFM contract wordt getekend. Naar verwachting worden in mei 2018 de handtekeningen gezet, zodat begin 2019 de realisatie van de A16 Rotterdam van start kan gaan.