Versterking Houtribdijk definitief gegund

Houtribdijk

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Houtribdijk definitief gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ starten zij na de zomervakantie met de werkzaamheden.

De dijk wordt deels traditioneel versterkt met steen en deels met zand. Dit biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. In 2020 moet de versterking gereed zijn. Met het Design & Construct-contract (uitgevoerd volgens de Best Value-aanpak) is een aanneemsom van 90 miljoen euro gemoeid. Eind vorig jaar werd het contract voorlopig gegund aan de combinatie. De afgelopen periode hebben Combinatie Houtribdijk en Rijkswaterstaat benut om de aanbieding van de combinatie voor de dijkversterking te onderbouwen en te toetsen. De komende maanden bereiden de partijen de werkzaamheden verder voor.