Minister Schultz van Haegen ontvangt Uniepenning

UnieWaterschappen

Op de jaarlijkse Waterschapsdag reikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Uniepenning uit aan vertrekkend minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Dit als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor het waterbeheer in het algemeen en het werk van de waterschappen in het bijzonder.

Melanie Schultz van Haegen is sinds 2012 actief als minister van Infrastructuur en Milieu. Zij garandeerde blijvende aandacht en financiële middelen voor waterveiligheid. Zo heeft ze de Deltabeslissing Waterveiligheid genomen, met daarin een nieuw stelsel van normen voor de waterveiligheid. Ook gaf ze de verbetering van de waterkwaliteit een impuls gegeven met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

“Met de komst van het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands – Fit for the future? in 2014, en haar uitstekende uitleg hierover naar de Tweede Kamer, leverde Melanie Schultz van Haegen een positieve bijdrage aan de stabiliteit van het waterschapsbestel,” vindt Oosters. “Ook heeft zij de Nederlandse watersector niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief op de kaart gezet. Dat verdient veel lof. Als waterschappen hebben wij dit zeer gewaardeerd.” Melanie Schultz van Hagen keert niet terug in een volgend kabinet.