Erosiebescherming met biologisch afbreekbare geotextielen

tribute-1

 

Om oevers en taluds tegen erosie te beschermen, wordt er volgens Maarten Furst van Tribute nog te vaak gekozen voor een geotextiel dat niet biologisch afbreekbaar is. Gevolg is dat het materiaal tientallen jaren onnodig in het milieu aanwezig blijft, want bescherming is vaak maar voor enkele jaren vereist. Ruim 35 jaar geleden heeft Tribute een alternatief geïntroduceerd in de vorm van biologisch afbreekbare geotextielen.

IMG_3635

Tegenwoordig is Tribute een toonaangevende leverancier van diverse duurzame materialen die op een natuur- en milieuvriendelijke wijze dijken, oevers en taluds verfraaien en beschermen tegen erosie. “We doen dit niet alleen, onze leveranciers beschikken over eigen ingenieursbureaus waardoor wij al uw vragen kunnen beantwoorden en indien nodig berekeningen kunnen doorvoeren,” stelt Furst. “Het overheidsbeleid is er steeds meer op gericht om het gebruik van duurzame materialen – waar mogelijk – te bevorderen, omdat het ecologische belang een steeds grotere rol gaat spelen. Hierbij is te denken aan realiseren van natuurvriendelijke oevers door gebruik te maken van beplante kokosmatten en kokosrollen om aan de waterkwaliteit te voldoen, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).”

Het enige niet afbreekbare product dat Tribute levert is Geoweb. Furst: “Dit product wordt toegepast in situaties waar zware eisen aan bodemstabiliteit is vereist. Geoweb is een product dat instabiele ondergronden stabiliseert. Dankzij een honingraatstructuur uit gelaste HDPE stroken worden cellen gevormd die de vulling samenhouden. De vulling kan bestaan uit doorgroeibare producten zoals zand, grond, puin en grind. Als niet doorgroeibare optie kunnen de cellen met beton gevuld worden. Geoweb is geschikt voor erosiecontrole en grondstabilisatie van (tijdelijke) wegen, spoorwegen, dijken, waterlopen, keermuren, taluds, wegverbreding et cetera. Constructies waarin Geoweb is toegepast zijn geschikt voor hogere belastingen en hebben een natuurlijke afvoer van het oppervlaktewater.”

IMG_2487

Tribute levert een compleet scala van erosie- en bodembeschermende afbreekbare geotextielen tegen een interessante vierkante meter prijs, heeft korte levertijden en denkt graag met u mee in het oplossen van uw vraagstuk. “Onze producten vinden hun toepassing onder andere in de weg- en waterbouw, langs spoorwegen, bij gemeenten en hoveniers. Ze kenmerken zich als een bewezen duurzame oplossing met lage exploitatie- en lage onderhoudskosten.”

 

 

 

 

 

 

[cta-header align=”right”]