Dubai Harbour is iconisch waterfront project

Dubai Harbour

 

Van Oord heeft de opdracht verkregen voor de waterbouwkundige werkzaamheden van het project Dubai Harbour, een prestigieus megaproject in Dubai. Het project is een nieuwe stap om de ‘Dubai Tourism Vision 2020’ te verwerkelijken, waarmee Dubai in 2020 twintig miljoen bezoekers per jaar wil trekken.

Van Oord helpt al sinds 2001 mee aan het realiseren van deze strategie, onder andere door de aanleg van Palm Jumeirah, The World en diverse andere kunstmatige eilanden. Dubai Harbour moet zo’n 185 hectares gaan beslaan en zal 1.400 aanlegplaatsen omvatten en daarnaast ruimte bieden aan een cruise-terminal. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen september 2017 en mei 2019.

Van Oord is onder andere verantwoordelijk voor het baggeren van een 12 kilometer lang kanaal, de landaanwinning en voor het uitvoeren van vibrocompactie. Daarbij worden een grote sleephopperzuiger en een van de zelfvarende hightech cutterzuigers ingezet.