Amsterdam krijgt brug over het IJ

IJ

 

Er komt een voetgangers- en fietsersbrug over het IJ vanaf het Java-eiland om stadsdeel Noord beter te verbinden met de rest van de stad. De zuidelijke aanlanding van het IJpleinveer wordt verbeterd en er gaan op korte termijn meer veerboten varen op die route. Verder komt er een langzaamverkeerbrug over het Noordhollandsch Kanaal. De mogelijkheid om metrostation Sixhaven alsnog te bouwen wordt nader onderzocht. In 2020 volgt daarover een besluit. Op termijn kan er nog een brug of voetgangerstunnel bij het Stenen Hoofd worden gebouwd. Deze maatregelen vormen samen het plan ‘Sprong over het IJ’.