Aanpak medicijnresten in afvalwater uitdaging voor de toekomst

medicijnresten

 

 

 

Via het toilet worden duizenden kilo’s medicijnresten het riool ingespoeld. Deze chemische middelen zitten in de ontlasting van medicijngebruikers en belanden in rivieren en beken. Door de vergrijzing wordt die hoeveelheid alleen maar groter. Waterschap Limburg is het zat en zoekt de samenwerking met andere landen op om de hoeveelheid medicijnresten te reduceren.

Het waterschap schakelt de hulp in van België en Duitsland. Een groot deel van de medicijnresten dat in Limburgse beken en de Maas belandt, komt namelijk uit deze buurlanden.  Door gezamenlijk om tafel te zitten, hoopt het waterschap de hoeveelheid vervuild water terug te dringen. Als er geen actie ondernomen wordt, kunnen de restanten voor problemen voor de drinkwatervoorziening zorgen.

Waterschap Limburg heeft de medicijnrestenkwestie prioriteit gegeven in haar toekomstvisie 2030. Er moet hoe dan ook wat gebeuren, want de Waterleiding Maatschappij Limburg gebruikt het water uit de Maas voor drinkwatervoorziening. De plaatsing van extra krachtige zuiveringsinstallaties die toegespitst zijn op de verwijdering van medicijnresten kan uitkomst bieden.