BodemBouw past Cutter Soilmix techniek toe in de primaire Oostpolder zeedijk t.b.v. fundering (video)

In Oostpolderijk plant Innogy drie stuks windturbines op de Zeedijk ten oosten van de Haven. De zeedijk is eigendom van de Nederlandse Staat. Innogy pleit al langer voor de ontwikkeling van duurzame energie op rijksgronden. Recent meldde het voortgangsrapport over het energieakkoord dat de overheid hierop meer wil inzetten.

Windturbines op dijken bieden veel voordelen. De combinatie van wind en water maken dijken aantrekkelijke locaties, vanwege de goede en sterke windcondities. Het waait er immers bijna altijd, wat goed is voor de duurzame energieopbrengst en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De ruimtelijke omgeving van dijken leidt ook tot minder overlast van windturbines. Daarnaast komt de grondvergoeding ten goede aan de beheerder, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor het onderhoud van dijken. Het feit dat Innoy bij Oostpolderdijk de windturbines op primaire keringen plaatst is een wereldprimeur en dit fenomeen wordt ook in NL voor het eerst gerealiseerd.

Uiteraard is het niet zomaar toegestaan om te bouwen op of in een primaire waterkering. Onze dijken beschermen ons immers voor overstromingen. Het tijdelijke verslappen of permanent wijzigen van de sterkte van dijken heeft zeer grote en ernstige gevolgen. Dat alleen al maakt het uniek dat er nu toch 3 stuks windturbines geplaatst worden op een dijk. Maar dat kon niet zomaar gerealiseerd worden. ABT (Vasco Veenbergen) heeft zich bekommert over de juiste fundering en de juiste methodes om deze te realiseren. Er is daarom bewust gekozen om de CSM-techniek in te zetten, want met deze techniek kunnen er CSM-panelen in de dijk gerealiseerd worden zonder dat dit de sterkte van de dijk (tijdelijk) aantast. De CSM-panelen worden dicht op elkaar geplaatst zodat een veld ontstaat. Bovenop de CSM-panelen komt een dikke betonnen funderingsplaat waar de windturbine op komt. De CSM-panelen en de funderingsplaat worden niet verbonden, het panelenveld wordt dus eigenlijk gebruikt als een extreme grondverbetering en niet als een paalfundering. Op deze manier is de constructie niet gevoelig voor aardbevingen.

Een unieke toepassing van de CSM-techniek met een zeer innovatief ontwerp! BodemBouw is trots dat zij de geschikte partij waren voor uitvoering van de CSM-panelen en daarmee onderdeel uitmaakte van dit prachtige project en mooie samenwerking tussen Innogy, ABT en Boskalis.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van BodemBouw. Meer informatie