Stedelijke railbeheerders passen lasvoorschriften rails aan

St_Gallen_-_Track_Welding_(31595736235)
GVB, HTM, RET en RTU hebben het Voorschrift Lassen aangepast. De reden daarvoor is dat de stedelijke railbeheerders nu eenduidig aangeven wat de gestelde eisen van het laswerk zijn. Volgens de vier partijen is de tweede versie van het voorschrift leesbaarder en passender bij de NEN-ISO-normen. De hernieuwde editie moet de kwaliteit van het laswerk verbeteren.

Experts van HTM, GVB, RET en RTU hebben deze taaie klus afgerond. Zij werden daarbij ondersteund door een onafhankelijk expert van Mosel en kennisorganisatie DEKRA. De railbeheerders zijn samen met experts en ervaringsdeskundigen tot een nieuw voorschrift gekomen. De opbouw is beter leesbaar en de modules zijn aangescherpt. Aan het oplassen is meer aandacht besteed. De normen vanuit de NEN-ISO 3884 zijn duidelijker opgenomen in het voorschrift en is nu van toepassing voor alle Nederlandse bedrijven.