ProRail ontvangt certificaat voor goed aanbesteden

Prorail

 

ProRail heeft het Good Procurement Practice certificaat gekregen. Dit is een driejarig keurmerk, die bedrijven krijgen als ze zo zijn ingericht dat er rechtmatig wordt aanbesteed en dat het Nederlandse aanbestedingsbeleid wordt nageleefd.

Het certificaat houdt in dat de aanbestedingspraktijk van ProRail voldoet aan de norm van het Nederlands Normalisatie Instituut. De spoorwegbeheerder kreeg ook een bijzondere vermelding voor Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden voor de mate van veiligheid en duurzaamheid. En voor de mate waarin zij in het aanbestedingsproces werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.