Lagere kosten en minder hinder bij spoorwerkzaamheden

Spoor

 

ProRail heeft samen met de gehele spoorsector en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de visie ‘Toekomstbestendig en efficiënt werken aan het spoor’ ontwikkeld. Voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat er bespaard kan worden op onderhoud en dat werkzaamheden langer van te voren worden gepland.

De visie, die wordt omarmd door, aannemers, vervoerders, decentrale overheden en reizigersorganisaties, zorgt ervoor dat reizigers en vervoerders minder hinder ondervinden van werkzaamheden aan het spoor. Om hinder en kosten te verminderen, worden de werkzaamheden langer vooruit gepland. Zo wordt straks vijf tot tien jaar, in plaats van maximaal drie jaar vooruitgekeken.

Doordat ProRail spoorstaven vanaf 2019 op een andere manier gaat slijpen, worden minder defecten aan vooral wissels verwacht. Deze maatregel levert al een forse besparing op. Een andere belangrijke kostenbesparing is het bevorderen van meer concurrentie tussen leveranciers op het spoor.

Ook worden de veiligheidsregels voor werken aan het spoor nader onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat veiligheidsregels rondom werkzaamheden anders kunnen worden toegepast, zonder dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid. Daardoor kunnen op delen van het spoor treinen blijven rijden terwijl er gewerkt wordt.