Investeren in fietsparkeervoorzieningen bij stations

Opening tunnel Bunnik en opening traverse Alkmaar

 

Er moet flink geïnvesteerd blijven worden in nieuwe en betere fietsparkeervoorzieningen bij stations. Ook moeten bestaande stallingen beter worden benut en moeten er innovatieve oplossingen worden gevonden, om de fietsende treinreizigers te kunnen blijven faciliteren. Daarvoor pleiten de topmannen Pier Eringa van ProRail en Roger van Boxtel van NS.

Sinds 2000 zijn er landelijk 450.000 fietsparkeervoorzieningen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. In 2000 waren dat er nog 200.000 De komende jaren dreigt een tekort aan het aantal fietsparkeerplekken bij stations. ProRail en NS willen daarom dat er de komende 10 jaar 220.000 nieuwe voorzieningen worden bijgebouwd.

Terugdringing van het tekort aan fietsenstallingen is niet alleen een zaak van bijbouwen. Niet bij alle stations is het eenvoudig extra stallingen bij te bouwen. Het is ook een zaak van betere benutting van bestaande stallingen en innovatieve oplossingen en het stimuleren van deelfietsen. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden of het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations.