Grenzeloos goederenvervoer

Goederenvervoer

In 2016 werden 41,5 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Van kleding en voedsel tot apparaten, auto’s en machineonderdelen. Maar liefst 23 goederenvervoerders verzorgen het vervoer van deze spullen over het spoor. Een trein stoot 80% minder CO2 uit dan een vrachtwagen en spoorgoederenvervoer draagt daarmee bij aan duurzame mobiliteit in Nederland.

Goederen worden zowel over de weg, het water als het spoor vervoerd. Samen met de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam heeft ProRail doelstellingen geformuleerd om het goederenvervoer per spoor te verbeteren en daarmee het aandeel van het vervoer per spoor te vergroten. Dit gebeurt op allerlei manieren, bijvoorbeeld door de aanleg van speciale goederensporen, zoals op de tweede Maasvlakte: een stuk nieuw gewonnen land bij de haven van Rotterdam. ProRail heeft hier in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, in 2012 12,5 kilometer nieuw goederenspoor in gebruik genomen. In 2014 kwam hier nog een nieuw emplacement Maasvlakte West bij met 18 sporen.