VHGM – onderzoek bodemenergie Warmtenet Heeg (video)

Warm Heeg, een vooruitstrevende energiecoöperatie in Friesland, leidt de energietransitie met een vernieuwende bottom-up aanpak. Dit project, gericht op aardgasvrij verwarmen via bodemenergie, demonstreert de kracht van gemeenschapsinitiatieven in de strijd tegen klimaatverandering. VHGM speelt een sleutelrol in dit traject, verantwoordelijk voor het coördineren van proefboringen om essentiële gegevens over bodem en grondwater te verzamelen. Deze informatie is cruciaal voor het ontwerp van duurzame WKO-bronnen, die voor minimaal 30 jaar zomerwarmte moeten opslaan voor winterverwarming, met behulp van aquathermie en warmtepompen. Dit project is een prachtig voorbeeld van VHGM’s passie voor techniek en duurzaamheid, waarbij innovatie en gemeenschapsinzet hand in hand gaan.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar VHGM. Meer informatie