Twente Airport: vliegveld voor burgers

Enschede_Airport_Twente

Twente Airport in Enschede wordt een vliegveld voor de burgerluchtvaart. Het ministerie van Defensie trekt de huidige militaire status van de luchthaven op 30 maart in.

Provinciale Staten van Overijssel stelden het luchthavenbesluit voor de voormalige Vliegbasis Twente vast. In dat besluit zijn de randvoorwaarden op het gebied van milieu voor het gebruik van de luchthaven vastgelegd. Het vliegveld had tientallen jaren vooral een militaire functie. Na de sluiting in 2007 bleef het ministerie van Defensie het bevoegd gezag over de luchthaven hebben. Eind deze maand draagt het ministerie het gezag over aan de provincie Overijssel. De provincie mikt met de luchthaven vooral op zakelijk en recreatief vliegverkeer. Ook is het de bedoeling vliegtuigen te ontmantelen en te testen.