Start bouw Harselaartunnel Barneveld

Harselaartunnel

 

Op 2 januari jongstleden werd de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat in Barneveld afgesloten voor autoverkeer om voorbereidingen te treffen voor de bouw van de Harselaartunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn.

De bouw van de Harselaartunnel bestaat grofweg uit drie fasen. Tijdens de eerste fase, tot en met de zomervakantie van 2017, worden de rioleringen, kabels en leidingen omgelegd en onder de spoorrails doorgeperst. Na de zomervakantie begint de aanleg van een tijdelijke spoorwegovergang voor de voetgangers en fietsers en start de daadwerkelijk bouw van de tunnel. Een jaar later, na de zomervakantie van 2018 dus, wordt de tunnelbouw afgerond en wordt de nieuwe infrastructuur aangesloten op de tunnel.