Equans voorziet alle technische installaties in de tunnels van de Blankenburgverbinding (video)

Dit project, waarin Equans een leidende rol speelt binnen het bouwconsortium BAAK, omvat de realisatie van essentiële tunneltechnische installaties zoals omroep- en camerasystemen, en brandmeldsystemen. De Blankenburgverbinding, bestaande uit een landtunnel en een watertunnel, is een voorbeeld van Equans’ bijdrage aan het moderniseren van Nederlands infrastructuur. De ervaring en expertise van Equans in de vervanging en renovatie van Nederlands bruggen, tunnels en sluizen worden in dit project geïllustreerd, waarbij samenwerking met verschillende marktpartijen centraal staat. Het project weerspiegelt de toewijding van Equans aan duurzame bereikbaarheid en is een voorbode van de complexe infrastructuuropdrachten die in de toekomst zullen volgen.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Equans. Meer informatie