Circulair beton voor voetpad Westerschouwen

Circulair beton

Staatsbosbeheer is begonnen met het opknappen van het Familiepad in Boswachterij Westerschouwen. Drie kilometer wandelpad wordt in beton gegoten zodat families met kinderwagens en rolstoelen er veilig overheen kunnen. Slim detail: de oude tegels worden ter plaatste gemalen en hergebruikt als grondstof voor beton.

Het vernieuwen van het pad door het bos en de duinen is relatief gezien duur. Een aannemer moet met zijn materiaal rekening houden met zandgrond, boomwortels, smalle paden en hoogteverschillen. Eenmaal gereed is er bijna tot geen onderhoud meer nodig. De huidige tegels worden ter plaatse vermalen tot één van de grondstoffen van het beton voor het nieuwe pad en is straks een mooie route voor het hele gezin. Rolstoelen en kinderwagens kunnen straks makkelijk over het pad rijden en van losliggende tegels is geen sprake meer.