Ondertekening Green Deal Bouwlogistiek voor kennisdeling

construction-1748730_960_720

Begin oktober ondertekenden tweeëntwintig partijen uit de bouwsector de Green Deal Bouwlogistiek. Door het zetten van hun krabbel geven marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten aan graag hun kennis te willen delen. Het doel is om de sector te verbeteren en verkeersdruk in stedelijke gebieden te verlichten.

De bouwsector staat garant voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Door de samenwerking op te zoeken, hopen bouwers, installateurs, transporteurs en toeleveranciers van elkaar te leren. Deze kennisdeling resulteert in kostenreductie, vermindering van congestie en verlaging van de CO2 uitstoot. Door de handen ineen te slaan wordt ook bouwhinder verkleind en de veiligheid verhoogd. De marktpartijen van de Green Deal verplichten zichzelf om hun manier van werken onder de loep te nemen. Gezamenlijk bekijken ze wat beter kan en wat moet veranderen in het bouwproces.

Een aantal deelnemers tekende de Green Deal Bouwlogistiek om met gemeentes en andere landelijke opdrachtgevers nieuwe uitvragen zoals EMVI’s of BLVC-plannen vorm te geven. De overeenkomst moet vroeg in het proces logistiek bespreekbaar maken met leveranciers en vervoerders. In het document staat men ook uitgebreid stil bij het werken met een BIM en de relatie met uitvoering en logistiek.