Invest-NL goed voor bouw en infra

investnl

 

Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro.

Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Nederland volgt met de oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een dergelijke investeringsinstelling hebben.

Bouwend Nederland is positief over Invest-NL, de financierings- en ontwikkelingsinstelling die het kabinet nu opricht. “Binnenkort wordt de Bouwagenda gepresenteerd, met daarin een aanpak voor al die maatschappelijke uitdagingen die alleen bouwend opgelost kunnen worden. Dan is het heel goed dat de financiering daarvan nu geregeld wordt. Juist ook voor de vele MKB-bedrijven in de bouw en infra,” zo looft voorzitter Maxime Verhagen dit initiatief.