Heijmans doet Oevermann van de hand

Heijmans-Oevermann

Heijmans heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van alle aandelen in haar Duitse bedrijf Heijmans Oevermann GmbH aan PORR Deutschland GmbH, onderdeel van het Oostenrijkse bouwconcern PORR AG.

De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2017, na goedkeuring door mededingingsautoriteiten. De verwachte netto opbrengst in contanten voor Heijmans bedraagt 60 miljoen euro. De verkoop zal leiden tot een transactieresultaat van circa 15 miljoen euro, dat in het boekjaar 2017 zal vallen.

De verkoop van Oevermann betekent een belangrijke stap op weg naar verdere schuldreductie en een structurele verbetering van de vermogensverhoudingen. De transactie sluit aan op de door Heijmans ingezette strategiewijziging, waarbij ze zich alleen nog richt op de Nederlandse markt.