Bouwputten blijven droog dankzij ‘waterglastapijt’

 

Hoe houden we tunnels, bouwputten en kelders tijdens de bouwfase vrij van grondwater? Soil-ID heeft daarop het antwoord met ‘waterglastapijt’. Van bouwen op historische grond in Den Bosch en de aanleg van spoorwegtunnels tot droge Amsterdamse warenhuizen: het bedrijf in Vianen heeft vele bases gelegd voor legendarische bouwprojecten in Nederland en België.

Directeur ir. Patrick Wolfs spreekt over ‘een vanouds bekende techniek’. Soil-ID koppelt daar een eigentijdse aanpak aan. “Met behulp van waterglas en een hardersubstantie maken we waterkerende diepe grondlagen onder nog te graven bouwputten die daarna droog gegraven kunnen worden.”

Het principe is, volgens hem, even eenvoudig als effectief: met een geprepareerde damwand worden steeds twee injectielansen de bodem ingebracht tot een diepte die door de constructeur is berekend. De damwand wordt omhooggetrokken, de injectieslangen blijven in de grond achter, waarna het proces een meter verderop wordt herhaald. De nauwkeurigheid van de plaats van de injectie wordt met gprs bepaald. De computer houdt bij hoeveel waterglas in de grond wordt gepompt om de gewenste omvang van het injectielichaam te krijgen.

“Tijdens het aanbrengen van de slangen starten we al met het injecteren. Vanuit een zelf ontwikkelde besturingscontainer worden de injectiepunten verbonden met 8 of tot zelfs 32 transportslangen die een mengsel van waterglas (natriumsilicaat) en harder de bodem inbrengen. Water dient als transportmiddel en per injectiepunt wordt in de bodem een bolvormig injectielichaam gevormd van ongeveer een meter doorsnede.”

Opdrachtgevers ervaren zowat dagelijks dat de effectiviteit van de werkwijze indrukwekkend is. “De aaneensluitende injectielichamen vormen samen een voor water niet te passeren ‘tapijt’ in de bodem. De injectieslangen worden na het proces verwijderd of in een later stadium met de af te graven droge grond afgevoerd.” Ook de snelheid waarmee de basis wordt gelegd voor de voortgang van een project imponeert. “Ongeveer twee dagen na de injectie kan met het uitgraven van de bouwput worden gestart.”

Wolfs vat het bondig samen: “Het is een techniek die tijd en geld bespaart, veilig is voor mens en milieu. We gebruiken waterglasinjecties ook voor vochtbestrijding en funderingsherstel. Waterglas is enorm veelzijdig in te zetten.” Hij belicht de aanpak rondom spoorwegtunnels en viaducten. “De grote injectiecapaciteit draagt niet alleen aan de voortgang van een project maar is ook betrouwbaar.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Soil-IDMeer informatie