BodemBouw – Specialisme in de binnenstad (video)

Het Cutter Soilmix systeem wordt volledig trillingsvrij en zettingsvrij toegepast. Daarbij komt dat de nieuwere CSM-machines van Bauer (waar BodemBouw mee werkt) voorzien van een gepatenteerd geluidsarm systeem waardoor de CSM-machine en het CSM-systeem zich uitstekend lenen voor binnenstedelijke projecten.
Maar wanneer men zich specialiseert in het uitvoeren van ondergrondse projecten in de binnenstad, dan is het aannemelijk dat de locaties niet altijd even goed bereikbaar zijn. Zo ook in het prachtige maar oude centrum van Maastricht, waar de straten zo smal zijn dat ze allemaal in één richting gelden doordat er maar één personenauto kan rijden. Waar de kruisingen zo klein zijn dat het onmogelijk is om met een vrachtwagen de bocht te nemen, laat staan met de diepladers waar BodemBouw het materieel mee aanvoert.
Nadat verscheidene concullega funderingsspecialisten waren afgehaakt omdat zij de bereikbaarheid van de projectlocatie als onmogelijk beschouwde, werd BodemBouw uitgenodigd voor een eerste projectbezoek. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat er één mogelijkheid was om het materieel en materiaal aan te voeren. Zeker niet de gemakkelijkste weg, maar als het moet kunnen dan gaan we het doen!
De aanvoerroute vergde veel voorbereiding en samenwerking met de gemeente, hoofdaannemer, handhavers, politie en uiteraard de omstanders. De strakke voorbereiding uitte zich in een perfecte samenwerking tussen de specialistische BodemBouw jongens en de samenwerkende partners (Holtrop van der Vlist en Haegens) welke als een professioneel team samenwerkte.
Resultaat is een perfect verlopen aan- en afvoer en een geslaagd project.
_________________________________________________________________________________________________
Voor meer informatie en foto’s over het project verwijzen wij u door naar BodemBouw. Meer informatie