Betonverenigingen kiezen voor één brancheorganisatie

VOBN

 

 

Foto: Ron Peters – directeur nieuwe brancheorganisatie

 

De Cement- en Betonindustrie heeft de ambitie haar krachten te bundelen door middel van het oprichten van één sterke brancheorganisatie waarin de verschillende sectoren uit de industrie hun identiteit behouden en optimaal vertegenwoordigd zijn in de collectieve belangen behartiging.

Op initiatief van de brancheorganisaties: Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is eind 2016 besloten tot een nieuwe belangenorganisatie voor beton te komen. Inmiddels worden de contouren van de op te richten brancheorganisatie duidelijk.

Om de belangen van de cement- en beton producerende bedrijven te behartigen wordt in het oprichtingsproces gestreefd naar toegevoegde waarde bij de doelen van elke sectorvereniging. Sommige doelen zijn individueel, binnen een sectorvereniging te verwezenlijken en andere gemeenschappelijke doelen vragen om een effectieve aanpak in de nieuwe organisatie.